اعلام آمادگی روحانی برای «حضور در مجلس و پاسخ به سوالات نمایندگان»