رییس محیط زیست: بالگردهای آبپاش توان مهار آتش سوزی هورالعظیم را ندارند