فیلم/ عامل منافقین برای ایجاد اغتشاش چگونه توسط ماموران امنیتی دستگیر شد