یک ادعا/ احتمال دیدار روحانی و ترامپ در سازمان ملل