ابراز تأسف وزارت دفاع روسیه از نقض عهد آمریکایی‌ها