شمارش معکوس برای عملیات گسترده ارتش سوریه علیه داعش