فیلم/ کنایه مجری تلویزیون به تحریم ایران توسط آدیداس