واکنش صالحی به تغییر رفتار سلبریتی‌ها همزمان با تجمعات اخیر