کدام بازیگر زن ایرانی به شوهر و مادر شوهرش چاقو زد؟ +عکس