جزئیات تولید ۶ تانک ایرانی از «تیام» تا «کرار»+تصاویر