عکس/ وقتی خاندان پهلوی به کشور‌های عربی کمک می‌کردند