فیلم/ واکنش حمید هیراد به حاشیه ها در تازه ترین کنسرتش