چرا رهبر انقلاب از مواضع اخیر رئیس‌جمهور صریحاً حمایت کردند؟