فیلم/ وضعیت تلخ مصدومان زلزله شهرستان کوهدشت در بیمارستان