۲۰۰ هزار گوشی توقیف شده و مانده در گمرک در بازار عرضه می‌شود