اختصاص ۲۰۰ دلار ارز همراه با نرخ روز به زائران حج ۹۷