اسرائیل جنگنده‌های مدرن به ارزش ۱۱ میلیارد دلار می‌خرد