وکیل متهم پرونده ثامن‌الحجج: موکلم نمی‌دانست در این پرونده متهم است