تصاویر/یادواره شهدای عملیات رمضان با حضور سردار سلیمانی