تصاویر / خاکسپاری آیت الله مرتضی تهرانی در کربلا معلی