آماده‌باش گروه‌های مقاومت فلسطین در پی جنایات اسرائیل