عکس/ مجری شبکه خبر: جوراب مهمان برنامه کرم بود دیده نشد