ترامپ: به انتقال سفارت آمریکا به قدس افتخار می‌کنم