عکس/اولین حضور رسمی «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد