فیلم/ قیمت‌های نجومی بلیت تئاتر/ چرا مردم نمایش نمی‌بینند؟