کاخ سفید انتشار خلاصه مکالمات تلفنی ترامپ با رهبران خارجی را متوقف کرد