دادگاه حق را به مهران مدیری داد؟/ توضیح مدیر مسئول روزنامه شرق