ترکیه: تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اجرا نمی‌کنیم