توضیح سخنگوی کاخ سفید درخصوص اظهارات ترامپ درباره روسیه