نیکی هیلی در سازمان ملل توییت منافقین را باز نشر کرد +عکس