هاشمیان: لیگ ترکیه از لیگ ایران بهتر و پیشرفته‌تر است