تصاویر منتشرشده از خسارات زلزله ۵.۹ ریشتری در کرمانشاه