فیلم/ سرود فوق‌العاده پاسداران در محضر فرمانده کل قوا