فیلم/ درگیری شدید فیزیکی دو میهمان در برنامه زنده تلویزیونی