عکس/شگفتی خبرنگار زن بی‌بی‌سی از تصاویر رهبرانقلاب در بصره