روحانی درگذشت مرحوم حاج سید حسن حقانیان را تسلیت گفت