رهبر انقلاب: تصور حل مشکلات از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح است