انتقاد تند عضو کمیسیون اصل 90 از نتایج علت سقوط هواپیمای تهران - یاسوج