وزیر و مسئولان وزارت خارجه با رهبر انقلاب دیدار کردند