وقتی رهبر انقلاب، «بیرانوند» را برای دولت مثال زدند