سفیر آمریکا: ترامپ از گفتگو با ایران استقبال می‌کند