روایتی از قیام ۳۰تیر/ ضرر‌های ملی فاصله گرفتن از روحانیت