سرلشکر موسوی از یگان‌های مستقر در سنندج بازدید کرد