نامه وزیر بهداشت به سیف: اسامی کسانی که برای دارو ارز دولتی گرفته‌اند، اعلام کنید