جزئیات جدید از درخواست ملاقات رئیس جمهور آمریکا از روحانی