ترامپ درباره دیدارش با پوتین: نتایج بزرگی در راهند