کدخدایی: اگر نامزدی به اشتباه ردصلاحیت شودجبران می کنیم؛اگر نشد توبه می‌کنیم