فیلم/ واکنش جالب «امیرعلی نبویان» به اظهار نظرها در فضای مجازی