ادامه حواشی نشست هلسینکی؛ این بار دستکاری ترامپ در متن صحبت‌هایش