واریز ۱۸۰۰ تومان از هر دلار دولتی در جیب عده‌ای خاص!